Supòsits de no tramitació

Supòsits de no tramitació:

No es respondran ni tramitaran consultes de matèries diferents a infraccions de la llei, del Codi Ètic i de la resta de normativa interna. La informació rebuda que no s'ajusti a aquests supòsits, serà automàticament destruïda.