Drets del denunciat

Drets del denunciat:

  • Dret a que se li comuniqui en el temps més breu possible que es troba immers en un procés d'investigació, fruit d'una denúncia presentada contra ell o la seva actuació, llevat que una comunicació primerenca pugui posar en risc la investigació. L'esmentada comunicació tindrà el contingut mínim següent: l'òrgan encarregat de la gestió, els fets denunciats, els drets que l'assisteixen i el procediment de tràmit de la denúncia.
  • Dret a aportar les dades i documents de què disposi relacionats amb els fets denunciats.
  • Dret d'accés a les dades registrades, excepte la identitat del denunciant i les d'altres persones afectades per l'expedient, així com l'àrea de procedència de la denúncia ni cap altra informació que pugui facilitar la identificació del denunciant.
  • Dret a ser informat de la resolució, sobreseïment o arxiu de la denúncia, si escau.