Efectes de la comunicació

Efectes de la comunicació:

Els que comuniquin de bona fe fets o actuacions, no seran objecte de sanció ni de qualsevol altra conseqüència adversa.