On es dirigirà la meva denúncia

On es dirigirà la meva denúncia:

La seva comunicació serà revisada inicialment pels gestors externs del Canal: Ribas y Asociados.

Si efectivament constitueix una infracció, haurà de ser immediatament remesa al Compliance Officer per a la seva tramitació.